หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Glyxambi 10+5mg.  จำนวน  1 รายการ  (ภ0961/66) ครั้งที่ 1...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Glyxambi 10+5mg.  จำนวน  1 รายการ  (ภ0961/66) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..