หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมการเปิด-ปิดประตูม้วนพร้อมมอเตอร์ขับ ชำรุด 4 บาน จำนวน 1 งาน โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมการเปิด-ปิดประตูม้วนพร้อมมอเตอร์ขับ ชำรุด 4 บาน จำนวน 1 งาน โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..