หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Cocoa Powder จำนวน ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Cocoa Powder จำนวน ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..