หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาโครงการเช่าระบบสื่อสารไร้สาย (WIFI) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/32/66

ประกวดราคาโครงการเช่าระบบสื่อสารไร้สาย (WIFI) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/32/66

..เพิ่มเติม..