หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำคลังพัสดุ B04, B06 แและ B07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำคลังพัสดุ B04, B06 แและ B07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..