หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน ๕ เครื่อง สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคาร B-๐๒ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน ๕ เครื่อง สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคาร B-๐๒ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..