หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา คุณธรรมฯ แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3 งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา คุณธรรมฯ แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3 งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวนทั้งหมด 9 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..