หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 14 คน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66069511219

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 14 คน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66069511219

..เพิ่มเติม..