หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งชุดขับเคลื่อนลิฟต์ ยี่ห้อ KONE จำนวน 1 ชุด ของอาคาร R03 ฝั่ง B บ้านพักพนักงานยาสูบการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งชุดขับเคลื่อนลิฟต์ ยี่ห้อ KONE จำนวน 1 ชุด ของอาคาร R03 ฝั่ง B บ้านพักพนักงานยาสูบการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

..เพิ่มเติม..