หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมพิธีเปิดงาน BMA EXPO 2023 นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2566

ยสท. ร่วมพิธีเปิดงาน BMA EXPO 2023 นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2566

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน BMA EXPO 2023 นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2566 โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการรวบรวมผลงาน 1 ปี กทม.เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง บริการทำบัตรประชาชน บริการตรวจสุขภาพ ดนตรีในสวน การแสดงวัฒนธรรม การออกบูธของดี 50 เขต เป็นต้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..