หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวนทั้งหมด 9 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวนทั้งหมด 9 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..