หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารักษาพยาบาลพนักงาน จ้างเหมาตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2566 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารักษาพยาบาลพนักงาน จ้างเหมาตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2566 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารักษาพยาบาลจ้างเหมาตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2566 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..