หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาย่อย และบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปีชุดเครื่องสูบบุหรี่ CERULEAN รุ่น SM ๔๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาย่อย และบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปีชุดเครื่องสูบบุหรี่ CERULEAN รุ่น SM ๔๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

..เพิ่มเติม..