หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/31/66)

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. และยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/31/66)

..เพิ่มเติม..