หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลีเซอรีน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลีเซอรีน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..