หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้คลุมดิน สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66069423025)

ประกวดประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้คลุมดิน สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66069423025)

..เพิ่มเติม..