หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.66)

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.66)

..เพิ่มเติม..