หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประการเผยแพร่แผนจัดซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 65,000 กิโลกรัม

ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 65,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..