หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด ท่อลมเย็น-ลมกลับ จำนวน 5 ชุด ของห้องฟอกอากาศ (AIR WASHER) และท่อลมเย็นของเครื่องเติมอากาศ (FRESH AIR UNIT)...

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด ท่อลมเย็น-ลมกลับ จำนวน 5 ชุด ของห้องฟอกอากาศ (AIR WASHER) และท่อลมเย็นของเครื่องเติมอากาศ (FRESH AIR UNIT) ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก  

..เพิ่มเติม..