หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจรที่ ยสท.ภายในและภายนอกคลังพัสดุเก็บใบยาตะวันออก ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจรที่ ยสท.ภายในและภายนอกคลังพัสดุเก็บใบยาตะวันออก ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..