หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1 2 3 และ 4) เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระเบียงทางเดินและซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งด้านหลังหน่วยไตเทียม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1 2 3 และ 4) เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระเบียงทางเดินและซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งด้านหลังหน่วยไตเทียม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..