หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสายพานยาดี - ยาเสีย สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสายพานยาดี – ยาเสีย สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..