หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานประจำหน่วยพัสดุ กองการสถานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/29/66

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานประจำหน่วยพัสดุ กองการสถานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/29/66

หมวดหมู่ :

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

..เพิ่มเติม..