หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงาน จำนวน 10 คน ปฏิบัติงานที่กองผลิตยาเส้นพอง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงาน จำนวน 10 คน ปฏิบัติงานที่กองผลิตยาเส้นพอง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..