หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และงานจ้างเหมาจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 2 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และงานจ้างเหมาจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 2 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..