หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาและติดตั้งวาล์วท่อลมอัดของระบบอัดอากาศ (Air Compressor) ณ อาคารศูนย์พลังงาน (ฺB-03) ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาและติดตั้งวาล์วท่อลมอัดของระบบอัดอากาศ (Air Compressor) ณ อาคารศูนย์พลังงาน (ฺB-03) ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..