หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องทดสอบคุณภาพบุหรี่ทางฟิสิกส์ CERULEAN QUANTUM NEO ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องทดสอบคุณภาพบุหรี่ทางฟิสิกส์ CERULEAN QUANTUM NEO ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..