หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tobacco Casing 507 จำนวน 800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tobacco Casing 507 จำนวน 800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..