หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้คลุมดิน สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย *สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 3...

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้คลุมดิน สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย *สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 3 กรกฎาคม 2566*

ร่าง-ประกาศ สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

..เพิ่มเติม..