หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง ซื้อ ค่าบริการรายปี โปรแกรมขอคืนอากรตามมาตรา 29 ของกรมศุลกากร (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง ซื้อ ค่าบริการรายปี โปรแกรมขอคืนอากรตามมาตรา 29 ของกรมศุลกากร (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..