หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรชมรมพุทธศาสนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เปิดหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1

ชมรมพุทธศาสนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เปิดหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1

ชมรมพุทธศาสนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เปิดหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ “  ครั้งที่ 1 โดยมีนายสิทธิพันธ์ เกตุรักษา เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้ดูแลสาขา 122 โรงงานยาสูบ นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะอาจารย์ และคณะเจ้าหน้าที่ กล่าวให้การต้อนรับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1  ทั้งนี้ สอดคล้องตามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแผนดำเนินงานตามเป้าหมายองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566  

..เพิ่มเติม..