หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..