หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา LUSEFI 5mg. จำนวน 1 รายการ (ภ0832/66) ครั้งที่ 4...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา LUSEFI 5mg. จำนวน 1 รายการ (ภ0832/66) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..