หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - งานจ้างทำชุดโครงเหล็ก สะพาน บันไดทางเท้า (Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรียุธยา

ประกาศราคากลาง – งานจ้างทำชุดโครงเหล็ก สะพาน บันไดทางเท้า (Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรียุธยา

..เพิ่มเติม..