หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงและสัตว์นำโรคพร้อมอุปกรณ์ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงและสัตว์นำโรคพร้อมอุปกรณ์ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..