หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3,4) จ้างเหมาสร้างชุดแท่นยืนทำงาน (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3,4) จ้างเหมาสร้างชุดแท่นยืนทำงาน (Work Platform) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกลุ่มเครื่องจักร ASRS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..