พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม.

..เพิ่มเติม..