หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2566

(ร่าง) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2566

..เพิ่มเติม..