หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานประจำหน่วยพัสดุ กองการสถานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานประจำหน่วยพัสดุ กองการสถานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 22 มิถุนายน 2566

..เพิ่มเติม..