หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะทั่วไป เปลี่ยนกระจกบังลมหน้า+ติดฟิล์ม พร้อมติดตั้ง ของรถ ISUZU ทะเบียน กง-3286 สท จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะทั่วไป เปลี่ยนกระจกบังลมหน้า+ติดฟิล์ม พร้อมติดตั้ง ของรถ ISUZU ทะเบียน กง-3286 สท จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะทั่วไป จำนวน 2 รายการ เปลี่ยนกระจกบังลมหน้า+ติดฟิล์ม พร้อมติดตั้ง ของรถ ISUZU ทะเบียน กง-3286 สท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..