หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. หารือร่วมกับการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการจัดสร้างพระพุทธรูปพระวิสุทธิมงคลจำลองและเหรียญที่ระลึก

ยสท. หารือร่วมกับการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการจัดสร้างพระพุทธรูปพระวิสุทธิมงคลจำลองและเหรียญที่ระลึก

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ พร้อมด้วย นายวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้ตรวจการ เดินทางเข้าหารือร่วมกับ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการจัดสร้างพระพุทธรูปพระวิสุทธิมงคลจำลองและเหรียญที่ระลึกในวาระการก่อตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ 84 ปี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..