หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบฯ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบฯ

จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM)และเครื่องวัด Pressure Dropฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..