หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์ค่าติดตั้ง และรื้อถอนของเดิมสำหรับหอผู้ป่วยชั้น 6,7, 8...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์ค่าติดตั้ง และรื้อถอนของเดิมสำหรับหอผู้ป่วยชั้น 6,7, 8 รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

..เพิ่มเติม..