หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ค.66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ค.66

..เพิ่มเติม..