หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การยาสูบแห่งประเทศไทย ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นําคณะผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธี ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย และสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..