หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาและตรวจสอบห้อง พร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องผสมสารปรุง จำนวน 3 ห้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาและตรวจสอบห้อง พร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องผสมสารปรุง จำนวน 3 ห้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..