หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 180,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 180,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..