หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66059077052

ราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..