หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..