หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องรัดกล่องอัตโนมัติ Fully auto Strapping Machine จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานที่กองผลิตยาเส้นพอง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องรัดกล่องอัตโนมัติ Fully auto Strapping Machine จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานที่กองผลิตยาเส้นพอง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..